Din betongspesialist i Tromsø

Tromsø Betong Team utfører alt innen betongarbeid i liten og stor skala. Vi har høy fagkompetanse innen et bredt spekter bygg- og anleggsoppgaver og innehar en omfattende og variert maskinpark.

Tjenester Kontakt oss

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Solid samarbeidspartner med lokal forankring

Tromsø Betong Team får jobben gjort. Som lokal aktør besitter vi god lokalkunnskap, både om menneskene, byggetradisjoner og kan kommunisere med våre oppdragsgivere på en tydelig, effektiv og målrettet måte.

Kontakt oss