Våre utførte prosjekter

Et lite utvalg utførte prosjekter.

HMS Kontakt oss

Remiks hall (Nordøya)

Fundamentering av gulv på grunn (utvendige forstøpningsmurer).

Malthus (ved UNN Tromsø)

TBT fundamenterer til COO midlertidig sykehus.

(UNN Tromsø)

Consto PET-senter (UNN)

Alle plasstøpte betongkonstruksjoner.

3000 kubikk betong.
500 tonn armering.

Kroken Sør

Betongarbeid og montering av betongelement.

Anton Jacobsensvei 19A

Ett unikt betong hus i byen, der vi utførte støpningen.

Les artikkelen "Bygde byens mest moderne hus" (iTromsø) her.

Trondsen Auto

Forstøtningsmur til Trondsen Auto, muligens Tromsø største plass støpte støttemur.

Betong: 600 kubikkmeter.
Armering: 70 000 kg.
Lengde: 160 meter.

Renovering av leiligheter

Evjenvegen 172

Musegata 5B (Kjellerleilighet)

Diverse gjerde-prosjekter