En trygg arbeidsplass

Type text here

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig del i vår hverdag, det innebærer en kontinuerlig innsats for å forbedre oss.

Tjenester Kontakt oss

Målsetting og kvalitet

Til enhver tid driver vi med kartlegging, risikoanalyse og forebyggende tiltak. Vi bruker web-produkter fra Argus AS for å organiser vårt internkontrollsystem og internsikringssystem.

Vi har følgende målsetting for vårt HMS-arbeid:

 • Ingen fravær/ skader på personell

 • Ingen sykefravær relatert til arbeidsmiljø

 • Ingen forurensning av det ytre miljø

 • Ingen skader på materiell eller kjøretøy

 • Vi skal ha et godt arbeidsmiljø.

For å nå våre målsetninger skal vi til enhver tid revidere vårt arbeidsmiljø og våre HMS-rutiner for å sikre at forholdene ligger best mulig til rette for å oppnå dette målet.

Vi er forpliktet til å nå målet om en skadefri arbeidsplass ved å:

 • Utøve klar og synlig ledelse gjennom hele firmaet. Vi har erkjent at ledelsens personlige involvering og forpliktelse i sikkerhetsarbeidet er avgjørende for å nå våre mål.

 • Utvikle en sikkerhetskultur i hele organisasjonen som fremmer forebygging av skader og håndtering av sikkerhetsrisiko i og utenfor jobb.

 • Ha en organisering og prosesser som sikrer at alle med operativt ansvar har nødvendig kompetanse og systemkunnskap til å ivareta sikkerheten.

 • Samhandle med våre leverandører og entreprenører ved å måle og bistå til forbedring av deres resultater på sikkerhetssiden.

 • Være en pådriver for forbedring overalt hvor vi opererer, ved å bygge med myndigheter, næring og andre aktører for å utvikle lover, reguleringer og bestemmelser, som øker sikkerheten i bygge- og anleggsnæringen. Tromsø Betong Team AS skal aktivt fremme den beste praksis i næringen.

 • Engasjere oss i åpen dialog med våre interessenter om hvordan disse blir påvirket av våre aktiviteter, som grunnlag for vår kontinuerlige forbedring innen sikkerhet.